Ogłoszenie o wyniku postepowania ZP-174/2021

Nr i data postępowania

ZP - 174/2021 z dnia 07.12.2021 r.

Tryb realizacji zamówienia

Tryb podstawowy bez negocjacji

Przedmiot postępowania

Świadczenie usług sprzątania obiektów ITG KOMAG
w latach 2022 – 2023

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane:

  1. na Platformie e-zamówienia
  1. w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich pod nr/ z dnia

Platforma e-zamówienia

pod nr 2022/BZP 00017761/01 z dnia 13.01.2022 r.

Wykonawca, któremu udzielono zamówienia

SOGAMA – Eco Sp. z o. o.
ul. Kniejowa 2a
44 – 117 Gliwice
NIP: 969-160-90-84

Numer i data zawarcia umowy oraz jej wartość netto

TB/309/ZP-174/2021 z 29.12.2021 r.

Wartość umowy netto: 530 136,00 zł

 

Polecamy