CYLINDER 2013

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-60708-72-9

 

Niniejsza monografia jest zbiorem prac naukowych, polskich i zagranicznych autorów, zawartych w czterech rozdziałach, których problematyka obejmuje: projektowanie układów hydraulicznych, badania, analizy i symulacje układów hydraulicznych, układy sterowania, diagnostyki i monitoringu napędów hydraulicznych, innowacyjne rozwiązania układów hydraulicznych w praktyce. Czytelnik może zapoznać się z wieloma zagadnieniami, które w niezwykle interesujący sposób przedstawiają przykłady innowacyjnych rozwiązań i nowe kierunki rozwoju w dziedzinie napędów płynowych.