Cylinder 2008

                                                                                                                                                                                                                                                  

 Praca zbiorowa
 Monografia

ISBN 978-83-60708-21-7

Monografia obejmuje informacje na temat badań, konstrukcji, wytwarzania i eksploatacji układów hydraulicznych. Układy hydrauliczne stosowane są praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki.

Projektując, konstruując i wytwarzając układy hydrauliczne korzysta się z ogromnej liczby komponentów wytwarzanych przez specjalistyczne firmy. Układy hydrauliczne są stosowane m.in. w przemyśle stoczniowym, lotniczym i na szeroką skalę w maszynach i urządzeniach górniczych. Innowacyjne rozwiązania układów hydraulicznych wymagają integracji wielu dyscyplin nauki i techniki, jak elektronika, informatyka czy tzw. inteligentne materiały. W trzydziestu rozdziałach monografii przedstawiono wyniki prac badawczych wielu ośrodków naukowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że monografia zawiera również przykłady przemysłowego zastosowania innowacyjnych rozwiązań układów hydraulicznych. Dotyczy to pomp, silników, wciągarek, maszyn i pojazdów z hydrostatycznymi układami napędowymi, obudów ścianowych, wozów wiertniczych, hamulców magnetoreologicznych i regulatorów.