Główna Wydawnictwa Monografie Prace naukowe - Monografie KOMAG monografia nr 12

monografia nr 12

Ocena ryzyka zawodowego związanego z zapylaniem w odkrywkowych zakładach górnictwa skalnego

Jerzy Sobala, Beata Grynkiewicz-Bylina

Gliwice 2006 s. 1-75, il., bibliogr.

cena egz. 35,00 zł

Monografia prezentuje wyniki pracy badawczej, której celem była ocena ryzyka zawodowego i zagrożenia pracowników zakładów górnictwa skalnego (ZGS), związanego z zapyleniem powstającym podczas procesu wydobycia przy użyciu materiałów wybuchowych.

Zakres pracy obejmował identyfikację poziomu i charakteru zapylenia atmosfery w wybranych do badań wyrobiskach ZGS, analizę indywidualnej ekspozycji pracowników na pył oraz oszacowanie wielkości ryzyka zawodowego. W pracy wykonano analizę poprawności obecności stosowanej metody określenia narażenia na pył, wskazano jego niedoskonałość w odniesieniu do specyficznych warunków środowiskowych wyrobisk.

W oparciu o analizę wyników własnych pomiarów opracowano koncepcję budowy nowego modelu narażania na pył, uwzględniającego indywidualny dla każdego złoża charakter rozkładu frakcyjnego pyłu, prędkości wiatru oraz wilgotności złoża. Określono wielkość ryzyka zawodowego przy użyciu nowego modelu narażania na pył i zweryfikowano jego poprawność na podstawie zgodności rozkładów wielkości ryzyka i częstości występowania chorób zawodowych.

W pracy wyznaczono charakterystykę wielkości stężenia pyłu w funkcji wielkości urobku, zarysowano też technikę określania sposobu propagacji chmury pyłu i szacowania wielkości ładunku pyłu generowanego podczas detonacji materiałów wybuchowych.

Praktyczne zastosowanie wyników pracy pozwoli na precyzyjniejsze wyznaczenie wielkości ryzyka zawodowego związanego z zapyleniem wyrobisk ZGS oraz jego predykcję w zależności od planowanych prac strzałowych.

 

 

Wykaz dotychczas wydanych pozycji